Dịch vụ host Cpanel SSD thanh toán theo tháng - kích hoạt tự động

Các máy chủ chạy trên server có cấu hình RAM 28-50Gb, 24-32CPU nhé mọi người!Gói CA1

Giá 10,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 230 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 0 tên miền
Miền bí danh: 1 tên miền
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: canada
shopping_cart Đặt mua

Gói CA2

Giá 16,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 370 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: canada
shopping_cart Đặt mua

Gói HK1

Giá 15,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 230 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 0 tên miền
Miền bí danh: 1 tên miền
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: hongkong
shopping_cart Đặt mua

Gói HK2

Giá 22,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 370 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: hongkong
shopping_cart Đặt mua

Gói HK3

Giá 28,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 600 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: hongkong
shopping_cart Đặt mua

Gói HK4

Giá 35,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 900 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: hongkong
shopping_cart Đặt mua

Gói HK5

Giá 45,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1400 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: hongkong
shopping_cart Đặt mua

Gói HK6

Giá 55,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 2000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: hongkong
shopping_cart Đặt mua

Gói SG1

Giá 33,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 900 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: singapore
shopping_cart Đặt mua

Gói SG2

Giá 43,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1450 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: singapore
shopping_cart Đặt mua

Dịch vụ host Cpanel NVMe SSD Singapore thanh toán theo tháng - kích hoạt tự động

Các máy chủ chạy trên server có cấu hình RAM chung 32Gb, 8CPU nhé mọi người!Gói CP1

Giá 10,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 350 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
shopping_cart Đặt mua

Gói CP2

Giá 20,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
shopping_cart Đặt mua

Gói CP3

Giá 29,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 2200 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
shopping_cart Đặt mua

Quảng cáo: Mời bạn tham gia nhóm của mình trên FB: Mua Bán Trao Đổi - Chia sẻ Kinh Nghiệm Về VPS, Host, Tên Miền, Code Web
Theo dõi PAGE FACEBOOK DAILYSIEURE.COM để nhận mã giảm giá!
Quảng cáo: Host directadmin máy chủ US giá chỉ từ 9k tại host9k.xyz
Để dùng thử host trong thời hạn 60 phút, hãy liên hệ FB: Bùi Tố !