Dịch vụ host Cpanel SSD thanh toán theo tháng - kích hoạt tự động - hỗ trợ Nodejs

Các máy chủ của dailysieure đều hỗ trợ cloudlinux

Xin mời chọn máy chủ để xem các gói host kèm thông số và bảng giá trên máy chủ đó!
Kể từ ngày 14/06/2021, máy chủ nào đang hết hàng sẽ tự động ẩn đi! Để xem tất cả các máy chủ, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY
Đang xem hiện tại: máy chủ Việt Nam
Chú ý: Máy chủ VN không có auto backup như các chủ còn lại, cấu hình không mạnh bằng các máy chủ khác nên giá ổn hơn máy chủ khác. Host tại máy chủ VN này chỉ thích hợp test code nhẹ, lưu trữ file... Nếu bạn cần host chạy web ổn định, hãy mua máy chủ khác hoặc mua tại my.dailysieure.com

Gói VN1

Giá 10,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 600 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
shopping_cart Đặt mua

Gói VN2

Giá 20,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1300 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
shopping_cart Đặt mua

Gói VN3

Giá 30,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 2000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
shopping_cart Đặt mua

Gói VN4

Giá 40,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 2800 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
shopping_cart Đặt mua

Gói VN5

Giá 50,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 3500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
shopping_cart Đặt mua

Gói VN6

Giá 60,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 4200 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
shopping_cart Đặt mua

Đang xem hiện tại: máy chủ Singapore 2022

Gói RE1

Giá 10,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 5 tên miền
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
Backup: Hằng ngày
shopping_cart Đặt mua

Gói RE2

Giá 20,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
Backup: Hằng ngày
shopping_cart Đặt mua

Gói RE3

Giá 30,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
Backup: Hằng ngày
shopping_cart Đặt mua

Đang xem hiện tại: máy chủ Singapore 2022 V2
Chú ý: Máy chủ SINGAPORE 2022 V2 là máy chủ tiết kiệm chi phí mà dung lượng cao, một số code chạy PDO chạy sẽ bị lỗi code nên giá ổn hơn máy chủ khác. Bạn có thể yêu cầu dùng thử nếu vẫn đang do dự khi định mua gói này.

Gói RE3

Giá 30,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
Backup: Hằng ngày
shopping_cart Đặt mua

Gói RE4

Giá 33,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 2500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
Backup: Hằng ngày
shopping_cart Đặt mua

Gói RE5

Giá 35,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 3600 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
Backup: Hằng ngày
shopping_cart Đặt mua

Gói RE6

Giá 39,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 5000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Singapore
Backup: Hằng ngày
shopping_cart Đặt mua

Đang xem hiện tại: máy chủ singapore! Máy chủ này sử dụng chip AMD EPYC™ 7282 cho hiệu năng khá tốt!

Gói AA1

Giá 10,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 1000 MB SSD
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 0
Miền bí danh: 0
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: singapore
Backup: Không tự động
shopping_cart Đặt mua

Gói AA2

Giá 20,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 2000 MB SSD
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: singapore
Backup: Không tự động
shopping_cart Đặt mua

Gói AA3

Giá 30,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 3000 MB SSD
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: singapore
Backup: Không tự động
shopping_cart Đặt mua

Gói AA4

Giá 40,000vnđ/30 ngày
Dung lượng: 4000 MB SSD
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền bí danh: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: singapore
Backup: Không tự động
shopping_cart Đặt mua

Bạn có thể yêu cầu dùng thử vài tiếng bằng cách liên hệ với admin.
Theo dõi PAGE FACEBOOK DAILYSIEURE.COM để nhận mã giảm giá!