Dịch vụ host Cpanel thanh toán 1 tháng giá rẻ - kích hoạt tự động


Quảng cáo: Mời bạn tham gia nhóm của mình trên FB: Mua Bán Trao Đổi - Chia sẻ Kinh Nghiệm Về VPS, Host, Tên Miền, Code Web
Để dùng thử host trong thời hạn 60 phút, hãy liên hệ FB: Bùi Tố !
Không sử dụng host làm web scam, web khiêu dâm, web vi phạm pháp luật...!
Nếu vi phạm khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm và sẽ bị khoá host không thông báo!
Bạn thắc mắc không biết nên chọn gói nào? xem gợi ý
Bảng giá host cpanel máy chủ HONGKONG (HK)
Gói HK1
- Dung lượng: 230 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: 0 tên miền
- Miền bí danh: 1 tên miền
- Các thông số khác: không giới hạn
15k/tháng
Đặt mua
Gói HK2
- Dung lượng: 370 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: không giới hạn
- Miền bí danh: không giới hạn
- Các thông số khác: không giới hạn
25k/tháng
Đặt mua
Gói HK3
- Dung lượng: 600 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: không giới hạn
- Miền bí danh: không giới hạn
- Các thông số khác: không giới hạn
33k/tháng
Đặt mua
Gói HK4
- Dung lượng: 900 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: không giới hạn
- Miền bí danh: không giới hạn
- Các thông số khác: không giới hạn
40k/tháng
Đặt mua
Gói HK5
- Dung lượng: 1400 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: không giới hạn
- Miền bí danh: không giới hạn
- Các thông số khác: không giới hạn
55k/tháng
Đặt mua
Gói HK6
- Dung lượng: 2000 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: không giới hạn
- Miền bí danh: không giới hạn
- Các thông số khác: không giới hạn
70k/tháng
Đặt mua

Bảng giá host cpanel máy chủ Canada (CA)
Gói CA1
- Dung lượng: 230 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: 0 tên miền
- Miền bí danh: 1 tên miền
- Các thông số khác: không giới hạn
12k/tháng
Đặt mua
Gói CA2
- Dung lượng: 370 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: không giới hạn
- Miền bí danh: không giới hạn
- Các thông số khác: không giới hạn
22k/tháng
Đặt mua
Gói CA3
- Dung lượng: 900 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: không giới hạn
- Miền bí danh: không giới hạn
- Các thông số khác: không giới hạn
36k/tháng
Đặt mua

Bảng giá host cpanel máy chủ United States of America (US)
Gói VIP1
- Dung lượng: 350 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: 0
- Miền bí danh: 2
- Các thông số khác: không giới hạn
15k/tháng
Đặt mua
Gói VIP2
- Dung lượng: 550 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: 1
- Miền bí danh: 99
- Các thông số khác: không giới hạn
23k/tháng
Đặt mua
Gói VIP3
- Dung lượng: 1000 MB
- Băng thông: không giới hạn
-Miễn phí chứng chỉ SSL
- Miền khác: 99999
- Miền bí danh: 99999
- Các thông số khác: không giới hạn
35k/tháng
Đặt mua


QUẢN LÝ HOST CỦA BẠN

Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập hoặc đăng ký để quản lý host nhé!