Dịch vụ host Cpanel SSD thanh toán theo tháng - kích hoạt tự động

Các máy chủ của dailysieure đều sử dụng cloudlinux, Imunify360 - nếu không sử dụng thì sẽ ghi rõ ở gói đó

Xin mời chọn máy chủ để xem các gói host kèm thông số và bảng giá trên máy chủ đó!
Kể từ ngày 14/06/2021, máy chủ nào đang hết hàng sẽ tự động ẩn đi! Để xem tất cả các máy chủ, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY
Đang xem hiện tại: máy chủ Việt Nam - sử dụng ổ cứng NVMe, cấu hình cao nhất trong các máy chủ.
Gói càng cao, cấu hình càng mạnh.
Lưu ý: free antiddos đi kèm chỉ hỗ trợ khoảng 200 RealReq/s đổ lại. Nếu cần chịu tải cao hơn, hãy tham khảo DỊCH VỤ FIREWALL PROXY

Gói VN1

Giá 10,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 1000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 1 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 1GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN2

Giá 20,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 2200 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 2 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 1GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN3

Giá 30,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 3500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 3 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 1.46GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN4

Giá 40,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 5000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 4 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 1.46GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN5

Giá 50,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 6000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 5 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 1.76GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN6

Giá 60,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 7200 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 6 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 2GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN7

Giá 70,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 8500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 7 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 2GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN8

Giá 80,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 10000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 5 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 2.55GB
shopping_cart Đặt mua

Gói VN9

Giá 90,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 12000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: 9 tên miền
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: 3 lần / ngày
Số bản Backup: giữ lại 1 bản gần nhất
Hỗ trợ LiteSpeed Web Server
RAM: 3GB
shopping_cart Đặt mua

Đang xem hiện tại: máy chủ Việt Nam không giới hạn domain - sử dụng ổ cứng NVMe
Lưu ý: free antiddos đi kèm chỉ hỗ trợ khoảng 10Gbs đổ lại. Nếu cần chịu tải cao hơn, hãy tham khảo DỊCH VỤ FIREWALL PROXY

Gói AA1

Giá 10,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 1000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
Imunify360: Không có
Không hỗ trợ Terminal
shopping_cart Đặt mua

Gói AA2

Giá 20,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 2200 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
Imunify360: Không có
Không hỗ trợ Terminal
shopping_cart Đặt mua

Gói AA3

Giá 30,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 3500 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
Imunify360: Không có
Không hỗ trợ Terminal
shopping_cart Đặt mua

Gói AA4

Giá 40,000vnđ/30 ngày
Free Antiddos
Dung lượng: 5000 MB
Băng thông: không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Miền khác: không giới hạn
Miền con: không giới hạn
Các thông số khác: không giới hạn
Vị trí máy chủ: Việt Nam
Backup: Không có
Không hỗ trợ Terminal
shopping_cart Đặt mua

Nếu phát hiện trang web vi phạm và check ra ip của web đó đang sử dụng host tại dailysieure - hãy liên hệ report để khoá host đó lại giúp cho cộng đồng sạch hơn.
Bạn có thể yêu cầu dùng thử vài tiếng bằng cách liên hệ với chủ web.
Theo dõi PAGE FACEBOOK DAILYSIEURE.COM để nhận mã giảm giá!