<Trình cài đặt Windows cho VPS Linux FREE>
Áp dụng cho các VPS hệ điệu hành: Ubuntu 20, Ubuntu 21, Ubuntu 22, Debian 9, Debian 10, Debian 11...

Để thêm IP vào danh sách cho phép cài đặt, bạn cần phải tham gia nhóm telegram DAILYSIEURE.COM và chat install VPS windows 103.82.20.205

huong dan

Khi chat trong nhóm nhớ thay 103.82.20.205 thành IP VPS của bạn rồi chờ 5s là hệ thống sẽ thêm IP VPS của bạn vào danh sách cho phép cài đặt!

Các bạn phải login vào SSH với quyền root và chạy lệnh bên dưới để cài đặt nhé! VPS sau khi cài đặt thành công sẽ có tài khoản là: Administrator và mật khẩu: 1@Dailysieure

Loại VPS

Lệnh cài Windows 2012 R2

VPS Thường wget https://dailysieure.com/install-vps-windows/windows2012vn.sh && sh windows2012vn.sh
VPS linode wget https://dailysieure.com/install-vps-windows/windows2012linode.sh && sh windows2012linode.sh

Nếu thấy thích, bạn có thể Click Liên hệ DONATE để mình phát triển thêm các hệ điều hành khác nhé =)))