Mã hoá ioncube V12 tự động - 4,000đ/lần

Phí thanh toán 4,000đ/lần bấm nút tải lên & thanh toán

IonCube Encoder Online V12 Không Lỗi

Hãy tải lên file .PHP hoặc .zip cần mã hoá nhé!


File php có giới hạn 200Kb hoặc file zip có giới hạn là 100Mb.


Chú ý: Vui lòng Copy/tải mã của bạn và cất giữ ngay sau khi mã hoá thành công vì sẽ không thể xem lại được! Kết quả mã hoá sẽ trả về sau vài giây - vài phút kể từ lúc bạn tải lên!
Bạn cũng có thể mua gói VIP ioncubeV12 với giá 199,000đ để có thể mã hoá không giới hạn file, tải lên file .zip để mã hoá thay vì chỉ có file .php trong vòng 30 ngày!