Dịch vụ license các loại giá rẻ

Cheap cPanel license, cheap cloudlinux, cheap LiteSpeed, cheap imunify360, cheap jetbackup, cheap virtualizor, cheap directadmin...
Chú ý: đây không phải giấy phép gốc của nhà sản xuất và là giấy phép các phần mềm dành cho người dùng có kinh nghiệm, hãy chắc chắn rằng bạn biết nó là gì trước khi mua nó

💲 Giá 65,000 VND / tháng
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho VPS
✔️Phiên bản mới nhất của cPanel/WHM
✔️Nâng cấp từ cPanel
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy
💲 Giá 85,000 VND / tháng
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho Dedicated Server
✔️Phiên bản mới nhất của cPanel/WHM
✔️Nâng cấp từ cPanel
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy
💲 Giá 85,000 VND / tháng
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Áp dụng cho VPS/Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của CloudLinux
✔️Nâng cấp từ Cloudlinux
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy
💲 Giá 85,000 VND / tháng
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Áp dụng cho VPS/Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của Litespeed
✔️Nâng cấp từ Litespeed
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy
💲 Giá 30,000 VND / tháng
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của JetBackup
✔️Nâng cấp từ JetBackup
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy
💲 Giá 40,000 VND / tháng
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Thay đổi IP miễn phí
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của WHMReseller
✔️Nâng cấp từ WHMReseller
❌ No refund policy
💲 Giá 40,000 VND / tháng
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của Imunify360
✔️Nâng cấp từ Imunify360
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy
💲 Giá 99,000 VND / vĩnh viễn
✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tạo VPS
✔️Áp dụng cho centos, almalinux, debian
✔️Phiên bản Virtualizor bất kỳ
✔️Nulled vĩnh viễn thời gian sử dụng
❌Không hỗ trợ thay đổi IP