Nạp điện thoại viettel - có nhận được khuyễn mãi như nạp thẻ bình thường - Chỉ áp dụng cho người nhận là thuê bao trả trước

Chú ý: Nhập sai SĐT sẽ bị mất tiền mà không được gì, Các bạn hãy nhập thật chính xác nhé!


Chú ý: Vui lòng nhập đúng số điện thoại, sai sẽ mất tiền mà không được gì! SĐT phải là thuê bao trả trước và đang hoạt động bình thường!
Nếu quá 10 phút không nhận được tiền, hãy liên hệ admin nhé!

Bảng giá
Nạp 50,000đ sẽ phải trả 45,000đ trên web!
Nạp 100,000đ sẽ phải trả 90,000đ trên web!
Nạp 150,000đ sẽ phải trả 135,000đ trên web!
Nạp 200,000đ sẽ phải trả 180,000đ trên web!
Nạp 300,000đ sẽ phải trả 270,000đ trên web!
Nạp 500,000đ sẽ phải trả 450,000đ trên web!
Nạp 1,000,000đ sẽ phải trả 900,000đ trên web!

30 Lịch sử nạp gần nhất