Nạp điện thoại bằng Bắn tiền viettel - Chỉ áp dụng cho người nhận là thuê bao trả trước

Chú ý: Nhập sai SĐT sẽ bị mất tiền mà không được gì, Các bạn hãy nhập thật chính xác nhé!


Chú ý: Vui lòng nhập đúng số điện thoại, sai sẽ mất tiền mà không được gì! SĐT phải là thuê bao trả trước và đang hoạt động bình thường!
Nếu quá 20 phút không nhận được tiền, hãy liên hệ admin nhé!

Bảng giá
Nạp 10,000đ sẽ phải trả 9,400đ trên web!
Nạp 20,000đ sẽ phải trả 18,800đ trên web!
Nạp 30,000đ sẽ phải trả 28,200đ trên web!
Nạp 40,000đ sẽ phải trả 37,600đ trên web!
Nạp 50,000đ sẽ phải trả 47,000đ trên web!
Nạp 60,000đ sẽ phải trả 56,400đ trên web!
Nạp 70,000đ sẽ phải trả 65,800đ trên web!
Nạp 80,000đ sẽ phải trả 75,200đ trên web!
Nạp 90,000đ sẽ phải trả 84,600đ trên web!
Nạp 100,000đ sẽ phải trả 94,000đ trên web!
Nạp 110,000đ sẽ phải trả 103,400đ trên web!
Nạp 120,000đ sẽ phải trả 112,800đ trên web!
Nạp 130,000đ sẽ phải trả 122,200đ trên web!
Nạp 140,000đ sẽ phải trả 131,600đ trên web!
Nạp 150,000đ sẽ phải trả 141,000đ trên web!
Nạp 160,000đ sẽ phải trả 150,400đ trên web!
Nạp 170,000đ sẽ phải trả 159,800đ trên web!
Nạp 180,000đ sẽ phải trả 169,200đ trên web!
Nạp 190,000đ sẽ phải trả 178,600đ trên web!
Nạp 200,000đ sẽ phải trả 188,000đ trên web!
Nạp 210,000đ sẽ phải trả 197,400đ trên web!
Nạp 220,000đ sẽ phải trả 206,800đ trên web!
Nạp 230,000đ sẽ phải trả 216,200đ trên web!
Nạp 240,000đ sẽ phải trả 225,600đ trên web!
Nạp 250,000đ sẽ phải trả 235,000đ trên web!
Nạp 260,000đ sẽ phải trả 244,400đ trên web!
Nạp 270,000đ sẽ phải trả 253,800đ trên web!
Nạp 280,000đ sẽ phải trả 263,200đ trên web!
Nạp 290,000đ sẽ phải trả 272,600đ trên web!
Nạp 300,000đ sẽ phải trả 282,000đ trên web!