Điều khoản và thoả thuận

Chú ý: dailysieure được phép thay đổi điều khoản này mà không thông báo trước và bắt buộc khách hàng phải tuôn thủ nội dung đã thay đổi.

Về Khách Hàng!
- Khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung mà khách lưu trữ & sử dụng trên host , sản phẩm dịch vụ của dailysieure.com!
- Khách hàng sẽ bị khoá hoặc xoá host, sản phẩm dịch vụ mà không có thông báo nếu khách hàng sử dụng host, sản phẩm dịch vụ vào mục đích làm dịch vụ scam, vi phạm pháp luật, khiêu dâm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, lạm dụng tài nguyên, dịch vụ bị tấn công gây ảnh hưởng tới máy chủ của DAILYSIEURE...
- Khách hàng vui lòng không đặt tên miền của host liên quan tới những dịch vụ nổi tiếng như facebook, garena, ngân hàng nào đó... để tránh bị khoá host!
- Khách hàng phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập, các thông tin bảo mật của chính mình khi sử dụng dịch vụ tại dailysieure.com . Dailysieure.com sẽ không không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới vấn đề bảo mật của bạn!
Về DaiLySieuRe.Com!
- DaiLySieuRe.Com không có chính sách hoàn tiền khi khách hàng thực hiện mua hàng tại web, không có chính sách hoàn số tiền đã nạp vào trên web. Bạn chỉ có thể sử dụng số dư đã nạp để mua dịch vụ.
- DaiLySieuRe.Com sẽ không bao giờ tự ý truy cập host, sản phẩm dịch vụ của khách hàng nếu không được sự cho phép của khách hàng (không áp dụng với host , VPS, sản phẩm dịch vụ vi phạm điều khoản)!
- DaiLySieuRe.Com được phép khoá hoặc xoá các host, VPS, sản phẩm dịch vụ vi phạm trên máy chủ mà không thông báo trước!
- Host, VPS, sản phẩm dịch vụ vi phạm sẽ không thể mở lại được, không thể lấy dữ liệu, không được hoàn tiền. Vì vậy hãy là một người chấp hành điều khoản!
- Trong trường hợp xảy ra khiếu nại hoặc tranh chấp, quyết định của DAILYSIEURE là quyết định cuối cùng!
Mọi chi tiết xin liên hệ facebook Bùi Tố hoặc SĐT 0398925204