Hướng Dẫn Fix Lỗi Sau Khi Update Windows Không Kết Nối Được VPS

Hướng dẫn fix lỗi CredSSPFix lỗi này rất đơn giản gồm 2 cách.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy với quyền admin là Ok Bấm để tải


Cách 2: Mở CMD với quyền Administrator ( cách mở bạn có thể tìm trên google ) và chạy lệnh sau là ok!
reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2