Code dịch vụ facebook dạng tạo đơn có tích nạp thẻ tự động qua tsr

(Mục: Code giá thanh lý)check_circle Code đã được admin xác minh là code đúng như mô tả code và ảnh!

Giá tiền: 50.000 VNĐ
Chú ý: Bấm mua là hệ thống sẽ kiểm tra và mua ngay!
shopping_cart MUA CODE BẰNG SỐ DƯ LIÊN HỆ MUA QUA ATM/VÍ


Chú ý: không có chính sách hoàn tiền đối với việc mua code trên dailysieure.com, mua hay không là do bạn!

Chú ý: code giá thanh lý là loại code được mình mua, xin, đòi, lấy... từ nhiều nguồn nên cách dùng, bảo mật hay không... mình không biết. các bạn khi mua về sẽ không được hỗ trợ gì về code loại này nhé! Mua hay không là quyết định của bạn!
tải về và cài đặt data tại file core/config.php và đăng nhập web với tk/mk admin là kkkkkk/kkkkkk . không hướng dẫn gì thêmmột vài hình ảnh